Liity vastuullisten energiankäyttäjien joukkoon!

Jokainen energiankäyttöä tehostava toimi on tärkeä. Pienilläkin teoilla on yhteenlaskettuna suuri vaikutus. Suomessa käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen ja sitoutumalla tehokkaampaan energiankäyttöön yritys ja kunta-alan toimija täyttää oman osuutensa yhteisissä talkoissa. Yhdessä rakennamme energiatehokasta Suomea.

Valintana vapaaehtoisuus

Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Energiankäyttöä on tehostettu yrityksissä ja kunnissa vapaaehtoisesti jo vuosien ajan. Jo 1990-luvulta lähtien energiatehokkuussopimukset ovat olleet Suomessa ensisijainen keino parantaa energiatehokkuutta ja täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä.

Tekoja, joilla on merkitystä

Vuonna 2008 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Sopimuksiin on liittynyt satoja suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toteuttamien energiatehokkuustoimien ansiosta vuoden 2015 lopussa energiaa säästyi vuositasolla yli 14 TWh. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuosittaista energiankäyttöä. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 500 miljoonalla eurolla.

Viimeksi päivitetty 12.10.2016