Extranet-valikko
VALIKKO
Takaisin listaukseen

Atria Oyj: Tehtaan lämmöntarpeesta jopa puolet hukkalämmöstä

Atrian tuotantolaitoksella energiansäästössä on saatu hyviä tuloksia lämmön talteenotosta. Nyt painopiste on siirtynyt uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

Atrian Nurmon tuotantolaitos on Suomen suurin lihateollisuuden keskittymä, jonka sian- ja broilerinlihaan keskittyvässä tuotannossa työskentelee noin 1600 ihmistä.

Lihanjalostuksessa energiaa kuluu ennen muuta kylmäketjun ylläpidon vaatimaan jäähdytykseen, lämpöön ja höyryyn sekä tuotantoprosessien tarpeisiin. Atrian käyttöpäällikkö Timo Kalliomaa kertoo, että viime vuosina tuotantolaitoksessa on panostettu suunnitelmallisesti energiatehokkuuden parantamiseen.

– Parhaimmat tulokset on saavutettu hukkalämmön talteenotossa. Nurmon tehdasalueen tarvitsemasta lämmöstä lähes puolet saadaan lämmön talteenottojen kautta.

Kylmälaitosten hukkalämpö hyödyksi

Eniten hukkalämpöä syntyy kylmäjärjestelmissä, joita tarvitaan tuotantotilojen ja varastojen jäähdytykseen. Kylmäkompressorien lauhdelämpö hyödynnetään pesuvesien ja tilojen lämmityksessä.

– Pienemmässä mittakaavassa olemme tutkineet myös tuotantoprosessien hukkalämpöjen hyödyntämistä. Tässä haasteena ovat savukaasujen epäpuhtaudet.

Lämmön talteenotolla voidaan säästää merkittäviä määriä tehtaalla tarvittavaa primäärilämpöä, jota tuotetaan kiinteää polttoainetta ja öljyä käyttävästä lämpö- ja höyryvoimalaitoksesta.

Atrialla on arvioitu, että lämmön talteenotto korvaa primäärilämpöä noin 70 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 5000:n keskimääräisen omakotitalon lämmön tarvetta.

– Lämmön talteenotolla on ollut myös rahallisesti iso merkitys, Kalliomaa huomauttaa.

Painopiste nyt uusiutuvassa energiassa

Atria on mukana energiatehokkuussopimuksessa, jossa yritys sitoutuu sopimuskaudella 2017–2025 tehostamaan energian käyttöä 7,5 prosenttia. Kalliomaan mukaan tehostamistoimenpiteet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Helpoimmat ratkaisut energian käytön tehostamisessa on kuitenkin jo pääosin tehty.

– Mitä pidemmälle mennään, sitä haastavammaksi uusien kohteiden löytäminen muuttuu.

Kalliomaan mukaan työn painopiste enenevissä määrin siirtynyt uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Syksyllä 2018 Atrian tehdasalueella saatiin kokonaisuudessaan käyttöön aurinkovoimala, joka on Suomen suurin teollinen aurinkosähköpuisto. Voimalan 22 000 aurinkopaneelia peittävät alleen lähes yhdeksän jalkapallokentän verran maa- ja kattopintaa. Paneelit tuottavat vuodessa sähköä 5 600 MWh, mikä on noin viisi prosenttia Nurmon tehtaan vuotuisesta sähköntarpeesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi hankkeen yhdeksi energiateknologian kärkihankkeeksi ja oli mukana rahoittamassa 2,72 miljoonalla eurolla lähes seitsemän miljoonan euron investointia.

Atria mukaan sähkön kysyntäjoustoon

Kalliomaa kertoo, että aurinkopuiston yhteyteen asennetaan 1 MW:n tehoinen sähkövarasto, joka parantaa sähkön laatua ja mahdollistaa tehtaan osallistumisen sähkön kysyntäjoustomarkkinoille.

Kysyntäjoustossa tuotantolaitosten sähkönkulutusta sopeutetaan sähköverkon kulloisenkin tarpeen mukaiseksi. Kysyntäjouston aikana tuotantolaitos kuormittaa tai varastoi energiaa sähköä verkkoon sähköverkon joustotarpeen mukaan. Tästä joustomahdollisuudesta tuotantolaitos saa korvauksen.

Kalliomaan mukaan energiatehokkuutta parantaviin tuleviin investointeihin kuuluvat todennäköisesti myös energiavaraajat, joihin voidaan varastoida energiaa ja hyödyntää esimerkiksi hukkalämmöstä kerättyä energiaa entistä tehokkaammin.

– Harkinnassa on myös lämpöpumppujen hankkiminen. Niillä voidaan nostaa matalalämpöisen hukkalämmön lämpötilaa, jotta sitä voidaan käyttää hyödyksi.

Atria on yksi Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli 1,44 miljardia euroa. Yhtiö työllistää 4460 henkilöä.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva: Atria

Samasta aihepiiristä
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial