Extranet Aineistopankki Energiatehokkuussopimusten 2017-2025 tuloksia

Energiatehokkuussopimusten 2017-2025 tuloksia

Yhteenveto tuloksista vuonna 2017

 

Energiatehokkuussopimukset - tulokset vuonna 2017 from Energiatehokkuussopimukset

 

Voluntary Energy Efficiency Agreements in Finland - Results in 2017 from Energiatehokkuussopimukset

 

Alakohtaiset tulokset - yhteenvedot raportoiduista tiedoista

 

Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen yhteenvedot tuloksista 
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 - elinkeinoelaman yhteenveto from Energiatehokkuussopimukset

 

Teollisuus

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmat

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma - Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 - Energiavaltainen teollisuus EK from Energiatehokkuussopimukset

 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma - Metsäteollisuus ry
Yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 - Energiavaltainen teollisuus (Metsäteollisuus ry) from Energiatehokkuussopimukset

 

Raportoidut energiansäästöön ja sen tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmissa
(Toimenpidelista- Energiavaltainen teollisuus 2017)

 

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Elintarviketeollisuus from Energiatehokkuussopimukset

 

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Kemianteollisuus from Energiatehokkuussopimukset

 

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Teknologiateollisuus from Energiatehokkuussopimukset

 

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 - Puutuoteteollisuus from Energiatehokkuussopimukset

 

Teollisuuden yleisen toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma from Energiatehokkuussopimukset


Raportoidut energiansäästöön ja sen tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmissa
(Toimenpidelista Keskisuuri teollisuus 2017)

 

Energia-ala

Energiantuotannon toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Energiantuotanto from Energiatehokkuussopimukset

 

Raportoidut energiansäästöön ja sen tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet energiantuotannon toimenpideohjelmassa
(Toimenpidelista Energiantuotanto 2017)

 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Energiapalvelut from Energiatehokkuussopimukset

 

Raportoidut energiansäästöön ja sen tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet energiapalvelujen toimenpideohjelmassa
(Toimenpidelista Energiapalvelut 2017)

 

 

Palveluala

Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Matkailu ja ravintolapalveluala from Energiatehokkuussopimukset

 

Kaupan alan toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Kaupan ala from Energiatehokkuussopimukset

 

Palvelun yleisen toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Palvelualan yleinen toimenpideohjelma from Energiatehokkuussopimukset


Raportoidut energiansäästöön ja sen tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet palvelualojen toimenpideohjelmissa
(Toimenpidelista Palveluala 2017)

 

Kunta-ala

Kuntien energiatehokkuussopimuksen yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Kunnat from Energiatehokkuussopimukset

 

Kiinteistöala

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 VAETS from Energiatehokkuussopimukset


Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman yhteenveto tuloksista
(2017)

 

Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 TETS from Energiatehokkuussopimukset