Extranet Aineistopankki Säästöjen laskenta

Energiansäästövaikutusten laskenta ja dokumentointi – yleisiä pelisääntöjä

Energiatehokkuussopimuksissa vuosittain raportoitavien toimien säästövaikutusten laskennassa ja dokumentoinnissa tulee noudattaa siihen liittyvää yleistä ohjetta.

 

Ohje: Säästövaikutusten laskenta ja dokumentointi

Ohje: Säästöjen laskenta- ja dokumentointi - yleisiä pelisääntöjä

Toteutettujen toimenpiteiden ja niiden säästövaikutuksen raportointi on keskeistä sopimustoiminnan tavoitteiden ja EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Saavutetuista tuloksista julkaistaan alakohtaisia ja eri sopimusalan tulokset kokoavia yhteenvetoja.

 

Mitä ohje sisältää?

Ohje sisältää yleisiä peruslinjauksia ja pelisääntöjä energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa hyväksyttävistä

  • energiansäästötoimista,
  • säästövaikutuksen eliniästä sekä
  • säästövaikutusten dokumentoinnista.

Ohjeessa on myös esitetty lähtökohtia ja esimerkkejä energiansäästövaikutusten laskemiseksi.

 

Kenelle ohje on laadittu?

Ohje on laadittu energiatehokkuussopimuksiin 2017–2025 liittyneille yrityksille, kunnille ja yhteisöille. Se koskee myös palveluntuottajia, jotka osallistuvat energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutusten laskentaan tai sopimustoiminnan vuosiraportointiin. Yleiset periaatteet säästöjen laskennasta ja niiden dokumentoinnista koskevat kaikkia eri alueiden energiatehokkuussopimuksiin liittyneitä.

 

Esimerkkejä säästöjen laskennasta

Säästöjen laskenta - esimerkit (Excel)

Ohjeeseen liittyvät säästötoimenpiteiden laskentaesimerkit (Excel) palvelevat erityisesti elinkeinoelämän keskisuuria energiankäyttäjiä (teollisuus ja palveluala), kiinteistöalan toimitilakiinteistöjä sekä kunta-alaa.

Energiavaltaisilla aloilla (energiantuotanto ja prosessiteollisuus), energiapalvelujen omaan energiankäyttöön liittyvissä toimissa sekä tekniikaltaan vaativissa kiinteistöissä (uimahallit, jäähallit, kylpylät, sairaalat jne.) säästötoimien vaikutusten laskenta vaatii pääsääntöisesti aina laajempaa ja perusteellisempaa vaikutusten analysointia ja laskentaa.

 

Säästöjen laskenta -webinaari 31.1.2018

Säästöjen laskenta -webinaari 31.1.2018 from Energiatehokkuussopimukset

 

Kuuntele webinaarin Youtube-tallenteet

Webinaarissa tutustutaan energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutusten laskennan ja dokumentoinnin ohjeeseen.
Webinaarin puhujana toimii yksikönpäällikkö Ulla Suomi Motivasta.

Webinaari on jaettu neljään osaan:

 

YouTube: OSA 1 - Tavoitteet, rajaukset ja määritelmät
• Kenelle ja miksi ohje on laadittu?
• Mitä ohjeella tavoitellaan?
• Rajaukset − mitä ei tavoitella?
• Määritelmät

 

YouTube: OSA 2.1 - Yleisiä pelisääntöjä
• Mitä toimia voi raportoida energiansäästönä?

 

YouTube: OSA 2.2 - Yleisiä pelisääntöjä
• Säästövaikutuksen voimassaolo ja elinikä
• Dokumentointi
• Energiansäästötoimenpiteiden raportointi seurantajärjestelmään

 

YouTube: OSA 3 - Energiansäästövaikutusten määritys/lähtökohtia ja vaihtoehtoja säästövaikutusten laskennalle
• Mitä säästöä arvioidaan?
• Säästötoimenpiteen kokonaisvaikutus ja taseraja
• Vertailutaso eli ns. normaalitaso säästöjen laskennassa
• Vaihtoehtoja säästöjen arvioimiseksi
• Laskentamenetelmän valinta, tarkkuus ja tulosten realistisuus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial