Extranet-valikko
VALIKKO
Anslut dig till de ansvarsfulla energianvändarnas skara!

Varje energieffektiverande åtgärd är viktig. Även små handlingar har stor verkan när de görs gemensamt. I Finland inleds en ny avtalsperiod för energieffektivering för åren 2017–2025. Genom att ansluta sig till Energieffektivitetsavtalet och förbinda sig till en effektivare energianvändning fullgör företaget och aktören inom kommunsektorn sin del av talkot. Tillsammans bygger vi upp ett energieffektivt Finland.

Frivillighet som valmöjlighet

Finland har förbundit sig till strikta målsättningar för att effektivera energianvändningen. Energieffektivitetsavtalen är det sätt som staten och samhällssektorerna gemensamt har valt för att uppfylla de internationellt satta målsättningarna för energieffektivering som åligger Finland utan ny lagstiftning eller andra tvångsåtgärder.

Målet för avtalen är att effektivera energianvändningen inom industrin, energi- respektive servicebranschen, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i oljeuppvärmda fastigheter.
Frivilliga åtgärder för effektivare energianvändning har redan vidtagits av företag och kommuner under många år. Redan från och med 1990-talet har energieffektivitetsavtal varit det huvudsakliga medlet i Finland för att effektivera energianvändningen och uppfylla EU:s strikta krav på effektivare användning av energi.

Handlingar som betyder något

Den avtalsperiod för energieffektivering som inleddes 2008 slutade vid utgången av 2016. Hundratals finländska företag och samfund hade anslutit sig till avtalet. Tack vare det här avtalet nåddes vid ingången av 2017 en årsnivå där till och med 16 TWh energi har kunnat sparas. Den stora besparingen överskrider den sammanlagda årliga konsumtionen av värmeenergi hos Finlands cirka två miljoner höghusinvånare. Åtgärderna minskar koldioxidutsläppen årligen med 4,7 miljoner ton och onödiga energiutgifter med 560 miljoner euro.

Viimeksi päivitetty 21.3.2018
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial